Kalin Apo Dios

Taal: Northern Kankanay

Vertalingsinligting

Kopiereginligting