Ndaghaano Mpyaka mu Lubwisi (Uganda)

Taal: Talinga-Bwisi

Vertalingsinligting

Kopiereginligting

© 2015 The Bible Society of Uganda with the co-operation of Wycliffe Bible Translators, Inc.