ฉบับ1971

Taal: ไทย

Vertalingsinligting

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Kopiereginligting

© 1971 Thailand Bible Society