Nyɩsʋa a =hapʋtitie

Taal: Tepo Krumen

Vertalingsinligting

Kopiereginligting

© Wycliffe Bible Translators Inc.