परमेश्वरला बचन छार कबुल

Taal: Eastern Tamang

Vertalingsinligting

Kopiereginligting