ฉบับอักษรโรมันใหม่

Taal: Iu Mien

Vertalingsinligting

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Kopiereginligting

© 2007 Thailand Bible Society