Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

Taal: Ελληνιστική

Vertalingsinligting

Kopiereginligting

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 2017.