Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Taal: Ελληνικά

Vertalingsinligting

Kopiereginligting

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.