Ɨ nyúucarij tɨ jájcua tɨ aꞌɨj́na áꞌxaj ɨ Tavástaraꞌ ɨ Jesús tɨ Cɨríistuꞌ pueꞌeen ajta Salmos

Taal: Santa Teresa Cora

Vertalingsinligting

Kopiereginligting

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.