Ревизирано изднаие

Taal: български

Vertalingsinligting

Kopiereginligting

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.